2014 / 2015 Nanoteknoloji Seminer Serileri IV

Prof. Dr. Gamze Torun KÖSE

Biomaterials in Tissue Engineering … daha fazla

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Salonu Saat 11:00(oda no: 101)

seminer 2

 

2014 / 2015 Nanoteknoloji Seminer Serileri III

Prof. Dr. Stephen H. Foulger

Designing of chromatic materials with nanoparticles:
Synthesis to device fabrication … daha fazla

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Salonu Saat 10:00(oda no: 101)

seminer 2

 

2014 / 2015 Nanoteknoloji Seminer Serileri II

Doç. Dr. Şenol MUTLU

Microfluidic rganic Electronics … daha fazla

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Salonu (oda no: 101)

seminer 2

 

2013 / 2014 Nanoteknoloji Seminer Serisi III

”Bilimsel Araştırmalardan Ticari Başarı Edinme Yolları” 
Prof. Dr.Tayfun AKIN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikro Elektro-Mekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi

daha fazla...

 25 Aralık 2013- 14:00  İTÜ Remzi Ülker Konferans Salonu

itü seminer 3

 

Nano-TR Student Conference 2013

Genel konuşmacı olarak Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Özgür GÜLER’in katıldığı ve Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik programındaki öğrencilerin yaptıkları çalışmalar hakkında sunum yapma fırsatı bulduğu ”Nano-TR Student Conference 2013” konferamsı  22 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. daha fazlası

Program

Dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek ve uluslararası standartları yakalamak için ülkemizde nanobilim ve nanoteknoloji konusunda disiplinlerarası işbirliğini güçlendirmek gerekmektedir.

Dersler

Yüksek Lisans derecesi alabilmek için gerekli toplam kredi sayısı 24 olup toplam ders sayısı 8’dir. Doktora derecesi alabilmek için gerekli toplam kredi sayısı 24 olup toplam ders sayısı 8’ dir. İTÜ Lisansüstü Eğitim ...

Akademik Kadro

İTÜ Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik lisansüstü eğitim programımız herbiri alanındaakademisyenlerden oluşan bir akademik.

Öğrenciler

İTÜ Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Programızda okuyan ve mezun olan öğrencilerimiz hakkında bilgi almak, yaptıkları çalışmaları öğrenmek ve iletişim bilgilerini görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Nanoteknoloji

Nanoteknoloji, var olan bilimlerin nano boyutta uygulanması ya da daha modern bir deyişle, asla yapılmamışı kullanarak var olan bilimlerin yeniden düzenlenmesidir. Nanoteknolojinin, bilimleri bir şemsiye altında gruplaması ve nano boyutta işleyen farklı bilimler arasındaki küçük sınırları ve geçişleri temelde sorgulanmıştır. Nanoteknoloji, uygulamalı fizik, madde bilimi, arayüz ve parçacık bilimi, makine-fizik, moleküler kimya, kendini yenileyen makine, tekstil ve robotik, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, mekanik mühendisliği, biyoloji mühendisliği ve elektrik mühendisliği (moleküllerin kovalent olmayan parçacık etkileşimleri üzerinde çalışan kimya alanı) gibi bilim dallarını içeren çok fonksiyonlu bir alandır. Dünya çapında birçok ülke çeşitli alanlarda uygulamaları bulunan nanobilim ve nanoteknoloji konusunda süratle insan gücü ve maddi yatırım yapmaktadırlar. Şekil 1.’de bilim ve teknolojideki kritik aşamalar ve nanoteknolojinin bu kritik aşamalar içerisindeki yeri gösterilmektedir.