Duyurular


Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


Nanobilim ve Nanomühendislik (NSE) Anabilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Lisansüstü programı araştırma konularının diğer lisansüstü programlardan temel farkları şu şekildedir:

1. Malzeme ve ilgili proseslerin ve/veya olayların nano ölçekte incelenmesi

2. Karakterizasyon çalışmalarında kullanılan cihazların nano ölçekte analize uygun olması

3. Tasarım, simülasyon ve üretim aşamalarının nano ölçekte boyutlandırılması

4. Disiplinler arası, çok amaçlı, temel araştırma ve ürün odaklı araştırmalara olanak sağlaması

5. Farklı bölümlerden araştırmacıları aynı laboratuvar ve çalışma ortamında bir araya getirerek sinerji oluşturulması

Program disiplinler arası nitelikte olup, Nanobilim ve Nanomühendislik alanlarında mezunlar verecektir. NSE programı kapsamında DPT desteğiyle kurulmuş olan ileri teknolojiye sahip 100/1000 sınıfı temiz oda içeren İTÜ Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (İTÜnano) bulunmaktadır.