İistanbul Teknik Üniversitesi


1773’den beri…


İTÜnano Nanoteknoloji Araştırma Merkezi


Detaylar içimn derinlere bakmak gerekir.


ITUnano Nanoteknoloji Araştırma Merkezi


XRD görevde

Program hakkında

Nanobilim ve Nanomühendislik (NSE) Anabilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Lisansüstü programı …

Lisansüstü Dersler

Yüksek Lisans derecesi alabilmek için gerekli toplam kredi sayısı 24 olup toplam ders sayısı 8’dir. İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve İTÜ Lisansüstü ve Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları …

Akademik Kadro

İTÜ Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik lisansüstü eğitim programımız herbiri alanındaakademisyenlerden oluşan bir akademik.

Öğrenciler

İTÜ Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik Programızda okuyan ve mezun olan öğrencilerimiz hakkında bilgi almak, yaptıkları çalışmaları öğrenmek ve iletişim bilgilerini görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Nanoteknoloji

Nanoteknoloji, var olan bilimlerin nano boyutta uygulanması ya da daha modern bir deyişle, asla yapılmamışı kullanarak var olan bilimlerin yeniden düzenlenmesidir. Nanoteknolojinin, bilimleri bir şemsiye altında gruplaması ve nano boyutta işleyen farklı bilimler arasındaki küçük sınırları ve geçişleri temelde sorgulanmıştır. Nanoteknoloji, uygulamalı fizik, madde bilimi, arayüz ve parçacık bilimi, makine-fizik, moleküler kimya, kendini yenileyen makine, tekstil ve robotik, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, mekanik mühendisliği, biyoloji mühendisliği ve elektrik mühendisliği (moleküllerin kovalent olmayan parçacık etkileşimleri üzerinde çalışan kimya alanı) gibi bilim dallarını içeren çok fonksiyonlu bir alandır. Dünya çapında birçok ülke çeşitli alanlarda uygulamaları bulunan nanobilim ve nanoteknoloji konusunda süratle insan gücü ve maddi yatırım yapmaktadırlar. Şekil 1.’de bilim ve teknolojideki kritik aşamalar ve nanoteknolojinin bu kritik aşamalar içerisindeki yeri gösterilmektedir.