Dersler


Yüksek Lisans derecesi alabilmek için gerekli toplam kredi sayısı 24 olup toplam ders sayısı 8’dir. İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve İTÜ Lisansüstü ve Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları gereğince Yüksek Lisans derslerinin 4 tanesi zorunlu (12 kredi) ve 4 tanesi (12 kredi) seçmeli ve İTÜ lisansüstü programında belirtilen derslerdir. Bağlantıda NanoScience and NanoEngineering Yüksek Lisans Programı için önerilen derslerin tablosu verilmiştir. Daha sonra ise sırasıyla ders öneri formları verilmiştir.

Doktora derecesi alabilmek için gerekli toplam kredi sayısı 24 olup toplam ders sayısı 8’ dir. İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve İTÜ Lisansüstü ve Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları gereğince Yüksek Lisans derslerinin 4 tanesi zorunlu (12 kredi) ve 4 tanesi (12 kredi) seçmeli ve İTÜ lisansüstü programında belirtilen derslerdir. Ayrıca, teze başlanması için doktora yeterlilik sınavının geçilmesi gerekmektedir. Yeterlilik sınavına girecek öğrenciler, aynı programın Yüksek Lisans’taki zorunlu dersleri ve programa özgü seçmeli derslerinden sorumlu olacaklardır.

Program yürütme kurulu öğrenci özgeçmişine göre alternatifli programlar uygulayacaktır.